ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

В: Какво е тримерно лазерно сканиране?

О: Тримерно лазерно сканиране е безконтактна, щадяща (неразрушителна) технология, чрез която се възпроизвеждат физически обекти в цифров вид, чрез използването на лазерен лъч. 3D лазерният скенер създава „облак от точки“ , разположени върху повърхността на сканирания обект. 3D лазерното сканиране е начин за „улавяне“  на точните форми и размери на физически обекти, и представянето им в цифров вид, представляващ точен тримерен модел, както и последващата им обработка.  3D лазерният скенер може да измерва фини детайли, различни правилни и неправилни (свободни) форми и бързо генерира високоточни облаци от точки.

В: Кой би имал полза от 3D лазерно сканиране?

О: В общи линии всеки един, работещ в сферите на производство, геодезия, дизайн, строителство, архитектура и редица други. 3D лазерната технология може да бъде приложена във всеки един момент на даден производствен процес, спестявайки време, пари, материали и труд. Резултатите от лазерното сканиране са с много висока точност, като в същото време  намаляват разхода за производство. Използвайки 3D сканиране, стойността на един производствен цикъл намалява средно с около 75%.

В: Какви са предимствата на 3D лазерното сканиране?

О: Тримерното лазерно сканиране има редица предимства, като:- бързо „улавяне“ на физическите характеристики на даден обект;
– спестява време;
– осигурява съвпадане на отделни части една към друга при първи опит;
– спомага за модерното произвеждане на части, оригинално създадени преди CAD-ерата;
– сравняване на проектен модел с вече изграден такъв;

В: Какво е цифрова фотограметрия?

О: Като цяло, цифровата фотограметрия е наука за измерване по снимка на точни размери на обекти и разстояния между тях. Обикновено включва анализиране на пространствените връзки между обектите на една или повече съществуващи снимки, чрез специален фотограметричен софтуер. Въпреки, че най-често се използва за създаване на топографски карти, цифровата (дигитална) фотограметрия може да бъде изключително полезна в редица сфери, като архитектура, строителство, полицейски разследвания и дори пластична хирургия.

Резултатите могат да бъдат:
– координати на търсените обекти / точки
– топографски и специализирани карти
– ортофотопланове

Реклами