Дейности

ГЕОКОНСУЛТ ООД работи повече от 20 години в сферата на:

Геодезия
Кадастър
Комасация
Дистанционни изследвания и фотограметрия
Лазерно сканиране
Архитектурно проектиране
Проектиране на пътища, мостове, тунели

Сред основните дейсности на компанията са: създаване и обновяване на кадастрални планове на населени места, промишлени зони и подземен кадастър; проектиране на устройствени планове на населени места и извънселищни територии; планове за комасация; геодезически работи в строителството; създаване и поддържане на база данни; GIS; BIM; архитектурно проектиране на граждански и индустриални сгради, търговски центрове, хотели, спортни комплекси, офис сгради и др.;  геодезически работи, фотограметрични дейности (ортофото, аеротриангулация, 3D стереоскопични модели), проектиране на пътища, тунели и мостове; 3D лазерно сканиране за BIM, опазване на културно-исторически паметници и др.

 

Реклами