Нашите клиенти

Някои от нашите водещи клиенти:

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Национална електрическа компания
АЕЦ Козлодуй
Структури на месната власт и инженерни компании
Водоснабдителни дружества
Международни минни компании и международи инвестиционни холдинги
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Винарна „Загрей“, гр. Първомай

Реклами