Нашият екип

ГЕОКОНСУЛТ ООД е основана 1992год в гр.София, България.
Основател и управител е инж. Ангел Янакиев.

ayбг

Инж. Ангел Янакиев има повече от 45год. стаж в областта на геодезия, кадастър, комасация и фотограметрия, включително като партньор в редица международни проекти.
В момента той е и Председател на Камара на инженерите по геодезия.
ГЕОКОНСУЛТ ООД има екип от 50 инженери, специалисти с богат опит в областта на кадастър, комасация, фотограметрия и дистанционни изследвания, геодезия, лазерно сканиране, архитектурно проектиране, проектиране на пътища, мостове, тунели, GIS, BIM.
Членове на екипа регулярно посещават международни конференции, свързани с дейността на фирмата. Това ни помага да предлагаме съвременни услуги с най-високо качество.

Реклами