Проекти Териториално планиране и Геодезия

Това са някои от нашите проекти в областта на геодезията и териториалното планиране:

– Цифров кадастър и ГИС на АЕЦ „Козлодуй“, (обща площ около 300 хектара)
– Геодезическо измерване на електрическа преносна мрежа, (110 КВА ), област Враца
– Изработка на кадастрална карта на гр. Каварна, (обща площ около 400 хектара)
– Изработка на кадастрална карта на гр. Козлодуй, (обща площ около 120 хектара)
– Контрол върху изработката на кадастрална карта и база данни на област Враца, област Бургас и област Велико Търново
– Кадастър на подземни комуникации в АЕЦ „Козлодуй“
– Множество кадастрални проекти в общини Козлодуй, Оряхово, Разлог и Банско
– Подробен устройствен план ПУП на АЕЦ „Козлодуй“, обща площ около 500 хектара
– Подробен устройствен план ПУП на депа за радиоактивни отпадъци, АЕЦ „Козлодуй“
– Специализиран подробен устройствен план, СПУП, 3000 хектара, Северна България
– Подробен устройствен план, ПУП, на Златодобивна мина в гр. Крумовград, южна България

Реклами