Проекти Цифрова фотограметрия

В нашият фотограметричен отдел работим с модерен хардуер – мощни фотограметрични станции и стереоскопични монитори на фирмата Planar. Използваме специализиран фотограметричен софтуер за създаването на висококачествени и високоточни цифрови модели на терен, ортофото планове, специализирани кадастрални планове, точно тримерни модели на действителността.

planar-SD-2020

Ортофотоплан на България от въздушни снимки, 2011

Ортофотоплан на част от България от сателитни снимки, 2011

Ортофотоплан на гр.Плевен от въздушни снимки, 2010

Реклами