Ортофотоплан на гр.Плевен от въздушни снимки, 2010

През 2010год. ГЕОКОНСУЛТ ООД участва в съсздаването на ортофотоплан от въздушни снимки на гр. Плевен.

Финалният ортофотоплан в мащаб 1:4000

pleven01

pleven02

pleven03

Реклами