Ортофотоплан на част от България от сателитни снимки, 2011

През 2011год. ГЕОКОНСУЛТ ООД взе участие в създаването на ортофотоплан от сателитни снимки на част от територията на България.

….

Конфигурация на сателитните снимки:

satel01

Част от финалния ортофотоплан:

satel02

satel03

satel04

Реклами