Проекти Ядрени съоръжения и централи

Това са някои от нашите проекти, свързани с ядрени съоръжения и централи:

– Геодезическо заснемане на атомни централи;
– Устройствено планиране на ядрени електроцентрали;
– Планове на подземни проводи на ядрени съоръжения и централи;
– Устройствено планиране на хранилища за средно и нискорадиоактивно ядрено гориво;
– Цифров кадастър и ГИС на АЕЦ “Козлодуй”, (обща площ около 300 хектара)
– Кадастър на подземни комуникации в АЕЦ “Козлодуй”
– Подробен устройствен план ПУП на АЕЦ “Козлодуй”, обща площ около 500 хектара
– Подробен устройствен план ПУП на депа за радиоактивни отпадъци, АЕЦ “Козлодуй”

Клиенти: АЕЦ Козлодуй и ДП РАО 
– Интегрирано градско планиране;
– Управление на проекти;

Реклами